Ondertekenaars waren de provincie en alle West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. De bedoeling is initiatieven te nemen die via een uitbouw van het hoger onderwijs leiden tot de realisatie van een kennisgedreven ontwikkeling van de kustprovincie. De initiatiefnemers hopen daarb...