Optimale dienstverlening aan de burger wordt dé prioriteit voor Roeselaarse stadsbestuur

Redactie KW

Een optimale dienstverlening aan de burger. Dit is dé doelstelling die het Roeselaarse stadsbestuur naar voren schuift als prioritair binnen zijn strategisch meerjarenplan 2014-2019.

Het meerjarenplan telt 22 beleidsdoelstellingen, en al wat de stad Roeselare in de komende zes jaar zal ondernemen, zal op één van die doelstellingen gestoeld zijn. Ze zijn gegroepeerd in zes strategische beleidskeuzes : kwaliteitsvol wonen in een aangename leefomgeving, een bruisende stad creëren, ondernemen stimuleren, werken aan een warme en zorgzame stad, Roeselare groener en duurzamer maken, en dienstverlening op maat van de klant. Buiten de GLS-site en een recreatiedomein met eigentijds zwembad staan geen grote bouw- of infrastructuurprojceten op stapel in de komende bestuursperiode.

Drie actiepunten

Om te komen tot een betere dienstverlening naar de burger toe, wil de stad drie actiepunten uitrollen : het verregaand informatiseren en digitaliseren van de dienstverlening en de werkprocessen, een meer klantgerichte aanpak, en het verbeteren van de communicatie, waarbij duidelijk de kaart van de nieuwe media wordt getrokken.

Het opstellen van een strategisch meerjarenplan is door de Vlaamse overheid vanaf 2019 verplicht opgelegd aan alle gemeenten, die parallel hiermee moeten overschakelen op een totaal nieuwe vorm van begroting en boekhouding : de zogenaamde beheers- en beleidscyclus (BBC), die ook over zes jaar loopt en als algemeen uitgangspunt heeft dat de gemeente na afloop van die zes jaar minstens geld genoeg in kas moet hebben om haar schuldenlast te dragen.

Vanavond werd een en ander hieromtrent toegelicht aan de gemeenteraadsleden. Maandagavond om 20 uur volgt er in De Spil een informatie- en inspraakronde voor de bevolking. De eigenlijke bespreking van het meerjarenplan 2014-2019, mét de cijfers erbij, zal plaatsvinden op de gemeenteraadszittingen van maandag 16 en dinsdag 17 december. (JRE)

Meer in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.