Oppositiepartij DaZ pleit voor samenwerkingsovereenkomst met De Lijn

Redactie KW

Tijdens de jongste zitting van de gemeenteraad van donderdag 19 februari kwam raadslid Stefaan Beirens (DaZ) op de proppen met een voorstel om het huidige reglement van tegemoetkoming voor openbaar vervoer te wijzigen.

„De Lijn heeft zelf een voorstel ingediend dat beter is dan het gemeentelijke reglement. Het zorgt voor minder administratie, minder kosten en biedt voordeel voor meer jongeren.”

Vorig jaar werden 313 aanvragen voor subsidie ingediend. De ouders moeten zelf initiatief nemen en een subsidieaanvraag indienen. Dit jaar is dat gestegen tot 404. Het College heeft alle jongeren persoonlijk aangeschreven om hen voor het initiatief te winnen maar het aantal subsidieaanvragen bleef beperkt.
Stefaan Beirens licht toe : „Volgens De Lijn zouden ongeveer 1.200 jongeren in aanmerking kunnen komen voor een rechtstreekse tussenkomst. Ik denk dat heel wat mensen afgeschrikt worden door de administratieve beslommering rond de aanvraag. Misschien is er zelfs een zekere schroom aanwezig die mensen ervan weerhoudt een tussenkomst te vragen. In elk geval is er geen beter voorstel mogelijk dan dat wat De Lijn de gemeente aanbiedt. Voor 20.000 euro kan men een tussenkomst van ruim 40 euro voorzien. De Lijn kan de doelgroep ook uitbreiden tot 25-jarigen, daar waar de gemeente het plafond op 18 jaar vastlegt. Ouders moeten geen inspanningen leveren. De jongeren krijgen een pasje en de korting wordt onmiddellijk en voor iedereen toegepast, die zo een pasje heeft.” (JoP)

Uitgebreide versie in Krant van West-Vlaanderen (editie De Zeewacht) van 27 februari 2009.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.