Eerst even de situatie in enkele naburige plattelandsgemeenten schetsen: de gemeente Vleteren kocht drie AED's. Ze hangen aan De Sceure, de voetbalkantine in Woesten en bij de Sint-Sixtusabdij. Lo-Reninge heeft er vier, in elke deelgemeente een. De kostprijs van die vier toestellen bedroeg 9.300 euro.
...

Eerst even de situatie in enkele naburige plattelandsgemeenten schetsen: de gemeente Vleteren kocht drie AED's. Ze hangen aan De Sceure, de voetbalkantine in Woesten en bij de Sint-Sixtusabdij. Lo-Reninge heeft er vier, in elke deelgemeente een. De kostprijs van die vier toestellen bedroeg 9.300 euro.In groot-Alveringem is 1 AED beschikbaar. Hij hangt aan de buitenkant van de voetbalkantine en werd geschonken door N-VA Alveringem. Voor het Alveringemse schepencollege, gevormd door Gemeentebelangen en CD&V, was in de vorige legislatuur deze aankoop niet prioritair. Men twijfelde zelfs aan het nut ervan. Het feit dat toch enkele burgers via de politieke enquête op het nut van een AED wezen, deed beide partijen beslissen om het item toch een plaatsje in hun verkiezingsprogramma van oktober 2018 te geven. "Defibrillatoren kunnen mits een engagement voor het volgen van een opleiding en een correct gebruik. Wij blijven EHBO-opleidingen en andere preventieve acties ondersteunen en/of organiseren", staat daarin te lezen. De meest recente verklaring, op de gemeenteraad van 28 maart door schepen Blanckaert (CD&V) was, dat mocht een organisatie er vragende partij voor zijn, de gemeente voortaan de helft van de kostprijs zal betalen. Bart Coppein hield op de raad een hevig pleidooi voor een AED aan alle gemeenschapszalen. "Vergeet niet dat wij een groot deel van de bevolking vertegenwoordigen", sprak hij. "Ik betreur dat Alveringem geen hartveilige gemeente is. Ik volgde zelf een EHBO-cursus en daar werd uitdrukkelijk gesteld dat een AED levensreddend kan zijn. Heel wat gemeenten nemen wél hun verantwoordelijkheid hierin. Een snelle ambulance is niet standaard gegarandeerd. Ook dat is een belangrijk argument. Voor tweeduizend euro koop je een toestel. Er zijn zeven gemeenschapszalen. Voor 15.000 euro hebben jullie dus een hartveilige gemeente", sprak Coppein. Burgemeester Liefooghe antwoordde dat het niet over het geld gaat. "Basisvoorwaarde voor mij is dat er vanuit de bevolking betrokkenheid wordt getoond. En eerlijk is eerlijk. Die van de gewone burger is in deze klein. Ons meerjarenplan komt eind dit jaar uit en zal definitief ons actieplan rond AED's kenbaar maken."In de marge van de discussie vroegen we aan Philip Nock van VVGA of er zorg gedragen wordt voor hun defibrillator. "Wij doen bij VVGA niet aan politiek", benadrukt Philip. "Maar het spreekt voor zich dat wij dit een nuttig instrument vinden! Momenteel kunnen drie mensen van ons bestuur er mee werken, alsook onze gediplomeerde trainers. Zij hebben de initiatiecursus van voetbaltrainer gevolgd en daarin komt de AED aan bod. VVGA telt 16 trainers en de helft daarvan is gediplomeerd."Aan de Alveringemse huisarts Christophe Verrue tot slot, vroegen we naar zijn mening. "Vier grote ritmestoornissen kunnen een hartstilstand veroorzaken", stelt hij. "Toch wordt niet elke hartstilstand verholpen met een AED. Ik durf wel stellen dat je een AED in geval van een hartstilstand niet verkeerd kan gebruiken. In de verre toekomst plan ik persoonlijk er ook een aan te kopen. Toch blijft de basis van elke reanimatie manuele hartmassage. Pompen dus. De AED aan de voetbalkantine, is mijns inziens erg zinvol. Zeker omdat die locatie ook vlak bij de Rethorica ligt. Of ik voorstander ben dat er aan elke gemeenschapszaal een hangt? Wel, het kan uiteraard nuttig zijn. Maar er hangt ook een kostprijs aan vast."(AB)