Oplossing voor parkeerprobleem op de Markt ?

Redactie KW

De Ingelmunsterse handelaars zijn bang dat er bij de dorpskernvernieuwing heel wat parkeerplaatsen zullen verdwijnen op de Markt. De CD&V-meerderheid ontkent dat en doet zelfs een voorstel om dichtbij extra parkeerplaatsen te voorzien.

UNIZO-ondervoorzitter en tevens CD&V-fractieleider Jan Defreyne deed een concreet voorstel om langs de Gravinnestraat – kant Marktplein tussen de eerste rij bomen – een 20-tal kortparkeerplaatsen op het Marktplein te behouden. Deze parkeerplaatsen zouden niet in langsrichting, maar in dwarsrichting worden aangebracht. Samen met de acht geplande parkeerplaatsen in de langsrichting aan de andere zijde van de Gravinnestraat – kant van de handelszaken – en de andere geplande kortparkeerplaatsen zouden dat ongeveer 50 à 60 kortparkeerplaatsen op en in de onmiddellijke omgeving van het Marktplein betekenen.

Het voorstel van Jan Defreyne kon – naar we vernamen – rekenen op heel wat bijval van de CD&V-bestuursleden. Het zal ook voor onderzoek door het schepencollege aan de ontwerpers worden meegegeven. Wellicht kan dat nieuwe voorstel een doorbraak betekenen in de parkingproblematiek, die al heel wat heisa veroorzaakte in het centrum van de Brigandsgemeente.
(Patrick D).

De Weekbode (Editie Izegem), vrijdag 13 maart 2009

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.