Ziet Anzegem liever camions dan mensen in zijn dorpskern?

De Kerkstraat is een van de drie straten waar woningen zouden moeten wijken voor een bredere weg. In totaal zijn 54 woningen bedreigd met onteigening. © Olaf Verhaeghe
Jan Gheysen
Jan Gheysen Opiniërend hoofdredacteur

Slopen ze in Anzegem binnenkort 54 woningen in het centrum van de gemeente om vrachtverkeer vrije baan te geven? Moeten mensen en handelszaken in het hart van de gemeente wijken voor vrachtwagens? Het lijkt een vraag uit de jaren zestig van vorige eeuw. Maar dat is het dus niet. Het is bittere ernst en je reinste horror voor mensen uit onder andere de Kerkstraat. De gemeenteraad van Anzegem krijgt het voorstel volgende week op de tafel.

Anzegem kampt sinds jaar en dag met zwaar en hinderlijk doorgaand verkeer. Een voorstel om een ringweg aan te leggen zag het gemeentebestuur niet zitten. Veel alternatieven daarvoor zijn er niet. Tenzij het verbreden van de doorgang door het dorpscentrum, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer nu. Het is het soort van alternatief dat, denken wij, alleen in wereldvreemde geesten kan opborrelen.

De voorbije maanden hebben op dramatische wijze al duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk vrachtverkeer in centra kan zijn. Door meer ruimte te creëren denken sommigen nu dat het gevaar daarmee wijkt en dat vlot doorgaand verkeer de zwakke weggebruiker en de dorpskombewoners een veiliger gevoel zal geven. Wij vinden dat te gek voor woorden, maar misschien zijn we onvoldoende geïnformeerd over wat er werkelijk allemaal speelt in Anzegem.

De voorbije maanden hebben op dramatische wijze al duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk vrachtverkeer in centra kan zijn

Maar helemaal te gek wordt het als voor dat alternatief, voor die snelle doorgang voor al die camions, mensen uit hun huizen worden gezet. Niet één of twee gezinnen, maar 54 huizen zouden moeten worden gesloopt. Enkele panden staan dan wel leeg, maar dat belet niet dat er toch tientallen gezinnen die er sinds jaar en dag wonen moeten wijken. Ook handelszaken moeten plaats maken.

Je zou haast wensen dat we te maken hebben met een aflevering van ‘Wat als…’ of een smakeloze grap van het eertijdse Banana Split. Het gemeentebestuur kan toch niet anders dan zo’n laakbaar voorstel unaniem negatief te adviseren? En met man en macht erover waken dat anno 2020 geen gezinnen uit zijn dorpskern worden gejaagd om camions de vrije baan te geven! Het zou niet alleen van schaamteloosheid getuigen mocht het gemeentebestuur dat niet doen, maar ook van een grof gebrek aan respect voor zijn eigen bevolking.

Laat ons met de betrokken Anzegemse gezinnen uit de grond van ons hart hopen dat het onteigeningsvoorstel van het Agentschap voor Wegen en Verkeer alleen een kwalijke droom is, een vorm van tijdelijke zinsverbijstering waaraan de plannenmakers ten prooi vielen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.