Het is niet alleen voor jongeren een bijzondere vrijdag. Dat is het ook voor heel wat ouders en grootouders. We kunnen dan wel hopen en wensen dat iedereen met een goed rapport naar huis gaat, we weten natuurlijk dat dit niet zo is. Ongetwijfeld begint een aantal leerlingen ontgoocheld aan de vakantie en sommigen zelfs met frustraties. Maar zelden is het resultaat van zo'n proefwerken- en examenperiode een verrassing voor de leerling of de student. Geslaagd of niet geslaagd laat zich zelden raden: na elk proefwerk, na elk exam...