Op een persconferentie vorige week lanceerden Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne hun ambities voor meer windenergie. Het zijn niet de ambities die zorgen baren, maar wel de manier waarop. Over een concreet windplan wordt met geen woord gerept, en de ruimtelijke inplanting wordt overgelaten aan toevallige locatiekeuzes van individuele aanvragen.
...