Maar toen we dinsdagmiddag de integrale tekst van het Vlaams regeerakkoord konden inkijken - zo'n 300 pagina's lang - zagen we toch behoorlijk wat intenties, plannen en projecten die voor onze provincie van groot belang zijn. Natuurlijk, wie in het document gaat zoeken op West-Vlaanderen is snel uit geturfd. Dat is anders voor Antwerpenaren en zelfs voor Limburgers.
...