Natuurlijk kanten wij ons tegen slachthuispraktijken zoals ze door Animal Rights worden aangeklaagd. Niets of niemand hoeft nodeloos te lijden voor wat wij op ons bord willen. Dat dieren daarvoor wel moeten geslacht worden, is niet te mijden. Maar over dat slachten hebben wij als samenleving afspraken gemaakt: het gebeurt op de minst pijnlijke manier. Die afspraken liggen bij wet va...