Waarom er snel een akkoord nodig is over Europese reisregels gekoppeld aan het coronacertificaat

© Getty Images
© Getty Images
Bart Vansevenant
Bart Vansevenant Manager Belangenbehartiging bij Voka West-Vlaanderen

Langzaam maar zeker krabbelt onze economie recht. Maar het herstel is zeer ongelijkmatig. Zo is de relance in de industrie- en de bouwsector al volop aan de gang, terwijl andere sectoren nog altijd lijden onder de crisis, zoals diensten gerelateerd aan het internationaal personenverkeer. Volgens de Wereldhandelsorganisatie daalde de totale omzet van reisgerelateerde diensten met maar liefst 63% in 2020. Zolang er strikte en complexe regels van toepassing blijven met betrekking tot het internationaal reizen, zal het herstel ook onvolledig blijven.

Maar er is hoop. Zo neemt de vaccinatiegraad in Europa elke dag aan een razendsnel tempo toe. Hierdoor dalen de besmettingen, de ziekenhuisopnames en de testpositiviteitsratio. Deze gunstige evolutie moeten Europese beleidsmakers aangrijpen om tegen de zomervakantie het vrij verkeer van personen binnen de EU te herstellen. Om alle regels los te laten, is het nog te vroeg, maar een duidelijk en eenvoudig Europees kader voor reizen binnen Europa zou al heel wat zoden aan de dijk zetten. De EU heeft alle touwtjes in handen om dit ook te doen voor de aanvang van de zomervakantie. Zo is er een akkoord over de modaliteiten van het coronacertificaat, dat tegen 1 juli wordt ingevoerd.

Eén coherent kader

Met dit certificaat kan je in de hele EU bewijzen gevaccineerd te zijn tegen covid-19, over een negatief testresultaat te beschikken of van covid-19 te zijn hersteld. Het is nu zaak om een uniform kader voor reisregels vast te klinken aan dit certificaat, waardoor vakantiegangers zorgeloos het vliegtuig kunnen nemen naar welke bestemming dan ook binnen de EU.

Onze economie krabbelt recht, maar het herstel is zeer ongelijkmatig

EU-commissaris voor Justitie Didier Reynders heeft vorige week alvast een voorstel op tafel gelegd waar de lidstaten nu verder over kunnen onderhandelen. Hij stelt voor om Europese burgers met een vaccin- of herstelcertificaat volledig vrij te stellen van bijkomende restrictieve regels. In geval van een negatief testcertificaat, stelt hij voor dat lidstaten dezelfde maatregelen toepassen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de maximale tijdspanne tussen de testafname en de grensoverschrijdende verplaatsing. Vandaag hanteren lidstaten nog vaak verschillen: in één lidstaat mag dit tot 72 uur, in een andere slechts tot 48 uur voor de internationale verplaatsing.

Uitbraken in de kiem smoren

Maar een versoepeling op het vlak van internationaal reizen moet ook wel gebeuren, zonder de pandemie weer te doen opflakkeren. Daarom stelt de Europese Commissie ook voor om een robuust monitoringsysteem te installeren in de EU om de opkomst van varianten snel te kunnen detecteren. Hierdoor kunnen lokale uitbraken snel in de kiem gesmoord worden en kunnen lidstaten zeer gericht restrictieve reismaatregelen uitvaardigen.

Dit initiatief heeft het potentieel om de reis- en luchtvaartsector, die enorm geleden heeft onder de coronacrisis, een enorme boost te geven. Dit initiatief kost bovendien ook weinig tot geen geld. De 27 lidstaten doen er dan ook goed aan om hier snel een akkoord over te sluiten.

De Krant van West-Vlaanderen wil op kw.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen te horen, publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn/haar vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.