https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Waarom? Daarom! Waarom een integraal waterbeleid tegen dreigende droogte nodig is

©Jasmin Merdan Getty Images
©Jasmin Merdan Getty Images
Redactie KW

Vorig jaar leken de waterstanden dankzij een natte februarimaand eindelijk weer te beteren, maar enkele maanden later kampten we alsnog met nijpende droogte. Het is niet uitgesloten dat hetzelfde scenario zich dit jaar herhaalt.

In samenwerking met Voka West-Vlaanderen. Expert ter zake is Jonas Plouvier.

Die droogte heeft zware gevolgen voor onze economie. Denk onder andere aan de vele voedings-, bouw- en textielbedrijven in onze provincie. Bedrijven gebruiken verschillende waterbronnen namelijk als grondstof voor dranken en voeding, als koelingsmiddel voor energie-installaties, als onderdeel van het hygiëneproces, om de milieu-impact te verminderen of om de veiligheid van bepaalde installaties te garanderen.

Hinderpalen

De voorbije jaren hebben ondernemingen heel wat inspanningen geleverd om hun waterverbruik terug te schroeven. En met succes. Toch vreesden vorig jaar al 7 op 10 bedrijven voor schadelijke effecten van een watertekort op de continuïteit van hun activiteiten. Meer dan ooit moeten we daarom werk maken van een integraal waterbeleid, dat bedrijven de ruimte geeft om te investeren in waterbesparende technieken en circulair watergebruik. Zo stoten bedrijven die vandaag hun gezuiverd (afval)water circulair willen inzetten (intern hergebruik maar ook via waterdeling met andere sectoren) nog tegen heel wat (wettelijke) hinderpalen zoals lange procedures, problemen met heffingen, lozingsnormen etc.

Op Vlaams niveau staan er een reeks initiatieven en plannen in de steigers om onze regio weerbaar te maken tegen nieuwe droogteperiodes. Zo is er onder meer:

– De Blue Deal om met acties zoals onder meer vernatting, gerichte ontharding, meer infiltratie, circulair watergebruik,… de droogteproblematiek structureel aan te pakken. Ook Vlaanderen Circulair speelt daar volop op in.

– Het afwegingskader droogte dat wanneer het dan toch droog wordt een manier biedt om te bepalen welke maatregelen prioritair genomen moeten worden opdat er sprake zou zijn van maximale waterbesparing. Hierbij mag de socio-economische kost zeker niet onderschat worden. Zeker als je weet dat op vandaag 1 op de 3 werknemers in West-Vlaanderen actief is in een watergevoelige sector ten opzichte van een gemiddelde van 1 op de 5 in Vlaanderen.

– Het strategisch plan watervoorziening dat maximaal verzekert dat de vraag en behoefte naar water steeds op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst.

– Ook op West-Vlaams niveau zullen er initiatieven genomen worden. Zoals de uitvoering van een provinciaal waterplan om onder andere de waterbeschikbaarheid te verhogen. Bovendien wordt er ook gewerkt aan een provinciale onthardingsstrategie .

Dat deze initiatieven en plannen nodig zijn en dat we vaart moeten blijven maken om deze uit te rollen, zal niemand ontkennen. Maar we mogen bij het vastpakken van de problematiek en het uitvoeren van actieplannen niet uit het oog verliezen dat een integrale aanpak moet worden gehanteerd. Een integraal waterbeleid is nodig om de resterende knelpunten (onder andere in wetgeving) weg te werken en om financiële stimulansen gericht op te zetten. Zo kunnen we een rechtszekere omgeving creëren waarin bedrijven ten volle kunnen investeren in waterbesparende technieken en circulair watergebruik, zodat alle stakeholders die water nodig hebben, water kunnen gebruiken, ook wanneer het droog is.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer te weten over dit thema? Neem dan gerust contact op met jonas.plouvier@voka.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten