Waarom? Daarom! Waarom de circulaire economie het nieuwe normaal wordt

Marijke Bouciqué
Marijke Bouciqué Expert Innovatie en Digitalisering bij Voka West-Vlaanderen

Volgens de SERV (Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen) zou vandaag meer dan 80 procent van de Vlaamse ondernemingen reeds kleine of grotere stappen gezet hebben richting de circulaire economie. Dat is goed nieuws want volgens sommige experten is de circulaire economie tegen 2030 het nieuwe normaal. Zes redenen tonen dit aan:

In samenwerking met

1. Een circulaire economie maakt ons minder afhankelijk van de import van (schaarse) grondstoffen

In onze lineaire economie worden grondstoffen ontgonnen om er producten mee te maken die dan na gebruik op de afvalberg belanden. Heel wat bruikbare materialen gaan op die manier verloren. De voorraad aan grondstoffen is echter niet onuitputtelijk. Materiaalontginning moet vandaag steeds vaker gebeuren in moeilijk toegankelijke of politiek instabiele gebieden. Dit alles maakt de grondstoffenprijzen onstabiel en onze economie kwetsbaar. In een circulaire economie worden materialen en grondstoffen zo lang, zo efficiënt en zo hoogwaardig mogelijk gebruikt.

2. Een circulaire economie is een motor voor economische groei

Minister Crevits wil van Vlaanderen tegen 2030 een circulaire koploper maken in Europa. De kansen voor economische winst en innovatie zijn dan ook niet gering. Indicatieve schattingen tonen aan dat de overgang naar een circulaire economie de komende decennia voor flinke groei en tienduizenden extra jobs kan zorgen.

3. De technologie is er klaar voor

De digitale versnelling gaf de circulaire economie een flinke boost. Het op afstand opvolgen van producten en materialen maakt het terughalen van gebruikte goederen haalbaarder. Digitalisering laat ook de introductie van innovatieve businessmodellen toe waarbij de producent eigenaar blijft van zijn product en enkel het gebruik ervan verkoopt aan zijn klant. Intelligente apparaten signaleren wanneer het product toe is aan onderhoud, herstel of vervanging.

4. Een circulaire economie draagt bij in de strijd tegen de klimaatopwarming

Er wordt geschat dat zo’n 45 procent van de CO2-uitstoot onrechtstreeks een gevolg is van materialenverbruik. Terwijl in de strijd tegen de klimaatopwarming vroeger de nadruk bijna uitsluitend lag op het verminderen van de CO2-uitstoot door energie-efficiëntiemaatregelen, verschuift de focus nu naar de impact van dit materialenverbruik.

5. Grote ondernemingen nemen het voortouw in een gunstige tijdsgeest

Ook in de maatschappij merken we veranderingen op. De consumenten willen meer duurzame producten en diensten. Dat hebben heel veel toonaangevende bedrijven reeds begrepen. Steeds meer ondernemingen zetten het circulaire karakter van hun producten in de kijker.

6. De Europese Green Deal zet de toon

De Green Deal is het Europese actieplan voor een circulaire economie . De Europese Commissie wil tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Dit moet gebeuren door over te schakelen op een hulpbronnenefficiënte economie die groei oplevert zonder kostbare grondstoffen uit te putten. De Green Deal verplicht elke lidstaat om de komende jaren werk te maken van een wetgeving die deze ambitie mogelijk maakt.


In samenwerking met Voka West-Vlaanderen. Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer te weten over dit thema? Neem dan gerust contact op met marijke.boucique@voka.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.