Er worden tegenwoordig massale volkstoelopen gesignaleerd in de buurten van de ruime eetvertrekken die vroeger uitsluitend bestemd waren voor senioren, studenten of ziekenhuisbezoekers. Vorige week nog stond in De Morgen te lezen dat de Vlaamse overheid diende in te grijpen tegen de hordes externe bezoekers in de ambtenarenrestaurants.
...