De eerste is deze: ondanks het feit dat de Vlaamse Regering nog altijd beweert te streven naar een gevoelige uitbreiding van de bosoppervlakte in Vlaanderen, blijkt dat in de voorbije twee jaar ongeveer negentig procent van alle aanvragen tot ontbossing worden goedgekeurd.
...