We zullen het maar meteen bekennen: we voelden geen greintje sympathie en we slaagden er evenmin in om begrip ervoor op te brengen. Integendeel, de hele actie van Animal Resistance lag ons net zo zwaar op de maag als de foie gras dat zelf doet.
...

We zullen het maar meteen bekennen: we voelden geen greintje sympathie en we slaagden er evenmin in om begrip ervoor op te brengen. Integendeel, de hele actie van Animal Resistance lag ons net zo zwaar op de maag als de foie gras dat zelf doet.De bezetting van de eendenstallen leek op een overval en werd op die manier door de eigenaar ervaren. Maar of je dat nu een inval of een overval noemt door een groep van een veertigtal mensen maakt niet zoveel uit, zo'n inbreuk laat sporen na. Bij de dieren, maar ook bij de mensen die er wonen. En neen, wij zijn geen liefhebbers van 'vette levers', wij zijn evenmin vegetariërs. En we verdedigen geenszins kweekmethodes die dieren leed bezorgen, verre van. Maar wij zijn er wel van overtuigd dat het afdwingen van maatregelen die het dierenwelzijn bevorderen, niet op bruuskerende manier hoeft te gebeuren. En zulke invallen zoals dit weekend in Bekegem zijn traumatiserend voor wie ze moet ondergaan. Overigens is er al geen discussie meer of we voort eenden en ganzen moeten kweken om foie gras te kunnen serveren: dit soort kweek is binnenkort verboden en intussen wordt er zwaar gecontroleerd.Dat Animal Resistance het nodig vindt om 'het heft in eigen handen te nemen' omdat de overheid zou tekort schieten in haar controleopdracht, vinden wij een gevaarlijke stelling. Wij wantrouwen mensen die vinden dat ze zelf politieagent moeten spelen. Nu gaat het over dierenleed, maar waar gaat het straks over? Nee, we hebben een rechtsstaat die ons middelen heeft om wantoestanden aan te kaarten, aan te klagen en om desgevallend wie zich daaraan schuldig maakt te laten vervolgen. Wie het heft in eigen hand neemt, stelt zichzelf buiten of boven de wet en dat hoeven wij als samenleving niet te tolereren. Op geen enkele manier. Dierenrechtenvereniging Gaia bijvoorbeeld heeft zich nooit aan zulke acties gewaagd, maar is er wel in geslaagd om de gevoeligheid en de aandacht voor dierenwelzijn, zowel bij voor- en tegenstanders van de vereniging, fors aan te zwengelen.