Vaccineren en profilerengaan best niet samen

© BELGA
© BELGA
Jan Gheysen
Jan Gheysen Opiniërend hoofdredacteur

We zijn straks één jaar ver in deze coronacrisis en de lokale besturen, met de burgemeesters voorop, hebben zich de voorbije maanden van hun beste kant laten zien. Dat siert hen en dat weten hun inwoners te waarderen. Vaak waren het de burgemeesters die de verwarring en de leemtes die de hogere overheid liet in haar communicatie, mochten uitleggen en uitklaren. Sommigen aarzelden niet om zich daarvoor rechtstreeks, via sociale media, tot hun inwoners te richten en zelfs de taak van ombudsvrouw of -man op zich te nemen.

En natuurlijk ging al eens een burgemeester uit de bocht, door te ijveren voor een handhaving die of te laks of te hard bleek, maar altijd volgde binnen de kortste keren een correctie of een mea culpa. Straks komt de vaccinatie tegen het coronavirus breed op gang en ook daarvoor doet de federale overheid een beroep op de lokale besturen en de eerstelijnszorgzones. Dat iedere burgemeester het liefst in haar of zijn gemeente een vaccinatiecentrum wil inrichten, begrijpen we volkomen. En toch willen we waarschuwen voor een al te grote profileringsdrang als drive voor die vaccinatiecampagne.

Over elke maatregel of initiatief vallen tegenwoordig bakken zure regen uit

Veiligheid en efficiëntie staan voorop bij het inrichten van die centra. Het toeleveren van de vaccins vanuit enkele grote ziekenhuizen is geen boodschappenklus. Ook de behandeling van de vaccins en het toedienen ervan vergen kennis en kunde. Of al onze gemeenten maandenlang voldoende vakkundig personeel kunnen verzekeren om die lokale centra te bemannen, is zeer de vraag. Bovendien moeten de centra gedurende langere tijd bijzonder vlot toegankelijk én coronaveilig zijn. De kans dat een cluster van gemeenten daar beter in slaagt dan elke gemeente afzonderlijk lijkt ons alvast groot.

Alles en iedereen is altijd vatbaar voor verbetering. Dat weten we, maar er is geen tijd te verliezen. Over elke maatregel en elk initiatief om het coronavirus te bezweren, kunnen we buien van zure regen sturen, maar dat helpt niemand vooruit. Het is verloren energie. Pragmatisme én de vaste wil om zo veilig en efficiënt mogelijk te vaccineren, lijken ons veruit de beste attitudes om zo snel mogelijk weer enigszins naar een normale samenleving te evolueren. En daar snakken we met zijn allen naar, toch?

Reageren? Mail naar jan.gheysen@kw.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.