Schipdonkkanaal

Het Schipdonkkanaal. © NICOLAS MAETERLINCK BELGAIMAGE
Bert Mons
Bert Mons Directeur Voka West-Vlaanderen

Vandaag staat de toekomst van het Schipdonkkanaal op de agenda van de Vlaamse regering. Het Schipdonkkanaal loopt van de Leie in Deinze naar de haven van Zeebrugge. Het zou de ideale binnenvaartontsluiting voor de haven van Zeebrugge kunnen zijn, maar het kanaal is momenteel grotendeels onbevaarbaar. Voka West-Vlaanderen pleit er reeds lang voor om dit kanaal uit te diepen en te verbreden tot een volwaardige binnenvaartverbinding voor Zeebrugge, als alternatief voor het kronkelkanaal Gent-Oostende. Als de Vlaamse regering beslist om het dossier geen kans te geven, gaat ze in tegen haar eigen milieu- en klimaatdoelstellingen, aldus de ondernemersorganisatie. Want dan verliest de haven een unieke kans op een goede binnenvaartverbinding, en zal er in de toekomst enkel maar meer transport via vrachtwagens gebeuren, met meer uitstoot als gevolg.

Groen en duurzaam

Vlaanderen, België en Europa leggen ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen op aan burgers en bedrijven. Ook het transport moet groener en duurzamer, en dus wordt aan bedrijven gevraagd om in te zetten op multimodaal goederenvervoer en meer gebruik te maken van de binnenvaart als alternatief voor de vrachtwagen. Als de overheid dergelijke doelstellingen oplegt, moet zij wel voorzien in gepaste infrastructuur. Hier blijft Vlaanderen echter in gebreke: de Europese instellingen tikten de Vlaamse regering reeds meermaals op de vingers voor de gebrekkige aansluiting van Zeebrugge op de Seine-Schelde-as.

Wie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal is, pleit voor meer uitstoot

Het kanaal Gent-Oostende vormt de huidige binnenvaartverbinding richting Zeebrugge maar heeft vele knelpunten op zijn tracé, vooraleer het rond het historische en Unesco-beschermde Brugse stadscentrum krinkelt. De diepgang en breedte van dit kanaal voldoen niet aan de normen van de moderne scheepvaart en dit opwaarderen tot het gewenste niveau zou een impact hebben op duizenden gezinnen, woningen en bedrijven, terwijl de impact van een verbreding van het Schipdonkkanaal véél beperkter zou zijn.

Enige optie

“De Vlaamse overheid mag de binnenvaartontsluiting van Zeebrugge niet loslaten. Een verbreed en uitgediept Schipdonkkanaal is de enige echte optie. Zeker in het licht van de nakende havenfusie met Antwerpen, wat extra trafiek zal genereren. De argumenten tegen het Schipdonkkanaal (verzilting, te weinig debiet) zijn ondertussen 15 à 20 jaar oud. Wij zijn er van overtuigd dat nieuwe inzichten en technologie oplossingen kunnen aanreiken. In plaats van ondoordacht zaken te schrappen, zou men beter met een frisse blik een aantal zaken herbekijken.”

Het is bovendien fout om te denken dat de estuaire vaart een alternatief is voor de binnenvaart richting Seine-Schelde. De estuaire vaart is een aanvullende vervoersmodus die slechts voor een heel beperkt aantal bestemmingen werkt. Nu de reservatiestroken schrappen zonder een duidelijke visie op de binnenvaartontsluiting van Zeebrugge, zou dus compleet ingaan tegen het Vlaamse Klimaatplan en het Vlaamse beleid inzake verduurzaming & vergroening. Concreet zal een schrapping enkel zorgen voor meer goederenvervoer via de vrachtwagen en dus meer uitstoot.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.