De voorbije dagen zijn in de media een reeks straffe uitspraken verschenen van onder meer landbouworganisaties mbt de relatie natuurbehoud en landbouw. Zoals gekend focust SOS Kustpolders zich op de o zo noodzakelijke bescherming van de poldergraslanden en juist in deze bescherming zien we ook duidelijke kansen voor de polderlandbouw.
...