Op die fysieke en digitale plaatsen worden allerlei brains samen gebracht en diensten aangeboden. Het is dus een incubator én een accelerator: het laat nieuwe bedrijven geboren worden en maakt jonge groter, door ze te laten leren van ervaren ondernemers. Die worden dan weer gevoed en geïnspireerd door jong geweld. Samen werken ze aan innovatieve antwoorden op nieuwe uitdagen.

Die samenwerking heeft vele doelstellingen, ook om de brain drain uit West-Vlaanderen tegen te houden. Meer nog: mogelijkheden maken die mensen van buiten de provincie naar hier zullen aantrekken. Zodat starters niet meteen denken aan een verhuis naar Gent, hoofdstad van de jonge West-Vlamingen. Onze provincie scoort het minst van alle Vlaamse op het vlak van starters.

West-Vlaanderen staat bekend voor zijn ondernemerschap, maar dat zit vaak in kleinere of familiale bedrijven

Er is dus actie nodig. West-Vlaanderen staat bekend voor zijn ondernemerschap. Tot ver buiten de provincie- en zelfs landsgrenzen. Maar dat zit vaak in kleinere of familiale bedrijven. Die kunnen dikwijls allerlei nieuwe uitdagingen niet alleen aan. De economie en samenleving verandert zo snel, dat het moeilijk is om dat tempo te volgen zodat ze ook morgen nog aan de top blijven.

Maar ook grote bedrijven kunnen dat niet meer alleen. Ontdekkingen of uitvindingen worden niet meer gevonden door één vooruitziende ondernemer of één geniale onderzoeker in zijn bedrijfs- of universiteitslabo. Die komen wel tot stand via samenwerking, in netwerken, waarin mensen met verschillende achtergronden samen over een probleem nadenken en elkaar inspireren. Boven scheidingslijnen tussen regio's, sectoren of mensen. Buiten de lijntjes.

Hangar K wil een plek zijn waar mensen uit verschillende disciplines met verschillende ervaringen en expertises samenwerken om deze regio aan de top te houden. Het moet dus ergens staan waar veel creativiteit en kruisbestuiving is. Hangar K komt op Kortrijk Weide. Een plek in volle verandering, die om allerlei redenen een echte place-to-be zal worden. Er zijn ondernemers en onderzoekers, jongere studenten die fuiven in de Depart, en oudere studenten die studeren in CVO Miras of baantjes trekken in het nieuw Olympisch zwembad. Hangar K komt in de oude NMBS-loods, die er in 1954 - op een plaats waar vroeger voor de vlasindustrie het linnen werd gebleekt op de weides - werd gebouwd.

Hangar K opent in het voorjaar van 2018, het gebouw zal enkele maanden klaar zijn, en zal zich vooral richten op digitale technologie in de maakindustrie. De top 5 van sectoren met innoverende techbedrijven in Bedrijven in België hebben elk hun eigen ecosysteem, de maakindustrie - zo belangrijk in ons streek - nog niet. Dat maakt Hangar K nu goed.

Het is een uniek project omdat grote spelers de handen in elkaar slaan: Stad Kortrijk, Barco, Cronos, Start it@KBC, UGent, Ku Leuven, Howest en Vives. Die vormen samen een 'ecosysteem', waar, onder leiding van een eigen CEO, bedrijven, onderwijsinstellingen en de stad op zoek gaan naar nieuwe technologie en economische groei van de regio.

UGent is vereerd dat het in dit project kan samenwerken met al die partners en de drie andere onderwijsinstellingen. Wij hebben expertise in de maakindustrie en met student-ondernemers. Het is uniek dat UGent, KU Leuven, Howest en Vives, alle vier samenwerken aan één groot project. Dat moet hét model van de komende jaren worden, ook in andere steden: niet tegen elkaar maar samenwerken, elk vanuit de eigen achtergrond en bijdrage.