Hij vraagt zich dan ook terecht af of die hoge kosten politiek en maatschappelijk nog te verantwoorden zijn. Wat moet er dan met al die kerken in de Westhoek gebeuren? Sinds het begin van dit decennium is het toverwoord herbestemming of nevenbestemming, waarbij kerken nieuwe functies krijgen, al of niet in combinatie met de bestaande functie...