Mooi en zaligmakend voor de wijnbouwers in Heuvelland die alweer vroeger dan voorheen aan de pluk konden beginnen. De Westhoek-wijn heeft zijn vaste stek in de betere kelders veroverd. Maar elders valt er voor de zomer nauwelijks of geen applaus te bespeuren. Integendeel, het seizoen is erin geslaagd ons ongerust te maken over wat kan komen. Zulke dagen van veertig graden en meer, daar...

Mooi en zaligmakend voor de wijnbouwers in Heuvelland die alweer vroeger dan voorheen aan de pluk konden beginnen. De Westhoek-wijn heeft zijn vaste stek in de betere kelders veroverd. Maar elders valt er voor de zomer nauwelijks of geen applaus te bespeuren. Integendeel, het seizoen is erin geslaagd ons ongerust te maken over wat kan komen. Zulke dagen van veertig graden en meer, daar weten we geen blijf mee. En dat er nu, eind augustus, begin september al meer bladval is dan anders in oktober... ook daarover maken wij ons zorgen. Normaal is het niet, maar het ziet er naar uit dat het evenmin uitzonderlijk wordt. Ineens laat die vermaledijde klimaatwijziging zich van heel nabij voelen. Het gaat niet langer meer alleen over smeltwater van afkalvende gletsjers op verre bergen of in het ontoegankelijke noorden. Het is hier en nu dat we snakken naar water. Er is er geen op overschot, stellen we voor de tweede en misschien zelfs wel derde keer vast. Als het volgend jaar weer van hetzelfde is, dan zitten we gegarandeerd met een watertekort. En dan? Op de overheid zullen we zo te zien of te horen niet meteen moeten rekenen. Waar die op dit ogenblik mee bezig is, daar weten we weinig of niets over. Een Vlaamse regering lijkt in de maak, een federale regering is verder weg dan ooit. Het lijkt wel alsof politici voor wie de verkiezingen zo dwingend en dringend waren - er was geen tijd te verliezen, noch voor onze begroting noch voor maatregelen tegen de klimaatwijziging - alsof die politici dus er alle vertrouwen in hebben dat de problemen vanzelf oplossen of op zijn minst verdwijnen. O ja, ze kunnen onze regenputten overnemen, zoals een prof deze week suggereerde. Er was een tijd dat politici putten maakten om putten te dempen en nu lijkt het zover gekomen dat ze zelfs die putten niet zelf meer willen graven. Gekker moet het niet meer worden.