"Vlaanderen kiest resoluut voor een toekomst waar innovatie centraal staat, waar ook de blauwe economie een belangrijke rol speelt", zei minister-president Geert Bourgeois, die dit project samen met Bart Tommelein en Hilde Crevits sterk heeft gesteund. Ook ministers Ben Weyts en Liesbeth Homans hebben dit mee mogelijk gemaakt. Daarmee werd een heel belangrijke stap gezet voor het onderzoek in onze provincie en voor de ontwikkeling van een cruciale toekomstsector, de blauwe groei.

Ook de UGent besliste eerder al tot een forse investering. De Raad van Bestuur van UGent keurde net voor de zomervakantie, op 6 juli, een forse investering goed in de ontwikkeling van een wetenschapspark rond Blauwe Groei, samen met de POM West-Vlaanderen en de Haven van Oostende. De UGent zal ook Greenbridge Incubator NV nog sterker ondersteunen.

Campusgebouw van UGent

Daarenboven wordt op termijn voor Campus Oostende één professor, één postdoctorale onderzoeker en één administratief medewerker aangeworven; worden gedurende vier jaar telkens twee nieuwe vierjarige doctoraatsmandaten (in totaal acht) op Campus Oostende ingezet en worden binnen de incubator Greenbridge laboratoria ingericht voor UGent'ers die zich op de Campus Oostende zullen vestigen. Zo wordt Greenbridge ook een campusgebouw van UGent. De wetenschap zal op het park dus aanwezig zijn.

Dit is een uniek momentum om in Oostende een wetenschapspark rond blauwe groei uit te bouwen

De dominante marktpositie van de Haven van Oostende op het vlak van offshore windenergie; de nabijheid van het Vlaams instituut voor de zee (VLIZ); de goedkeuring van het project Blue Accelerator (dat inspeelt op de nood aan testfaciliteiten on-, near- en offshore en zo in Oostende een living lab moet creëren waar testen en experimenten mogelijk zijn in real life zeecondities); het feit dat de Vlaamse speerpuntcluster De Blauwe Cluster zich in Greenbridge heeft gevestigd; de bouw van een maritiem onderzoekscentrum (met zowel een sleeptank ten behoeve van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid en een golfbak, een maritieme onderzoeksfaciliteit gecoördineerd door UGent in samenwerking met andere kennisinstellingen); het internationaal belang van blauwe groei; de interesse van bedrijven... Deze en andere ontwikkelingen creëren een uniek momentum om in Oostende een wetenschapspark rond blauwe groei uit te bouwen. Als we het nu niet doen, zal het er nooit van komen. Tijd dus om die stap te zetten.

Onderzoeksconsortium Marine@UGent Go Blue

We versterken de sector, we versterken de provincie, maar ook de UGent wordt daar beter van. De UGent is internationaal erkend voor haar onderzoek in mariene en maritieme wetenschappen. Binnen de UGent hebben al deze onderzoekers - 35 onderzoeksgroepen van 6 faculteiten - zich verenigd in een onderzoeksconsortium, Marine@UGent Go Blue. Met de steun van al deze wetenschappers zullen we eindelijk een oud engagement opnemen.

Het wetenschapspark van de UGent in Oostende werd eind 2004 in gebruik genomen. Ruim een decennium later starten de onderzoekers van UGent met de uitbouw in Oostende van twee multidisciplinaire onderzoeksgroepen: 'Ocean Health' in de 'biologische' vakgebieden en 'Building with Nature' in de 'ingenieurs' vakgebieden. We gaan er geen reguliere onderwijsactiviteiten ontwikkelen, wel trainingsactiviteiten en de Summer Schools binnen het domein van de Blauwe Groei uitbouwen.

De focus ligt op het samenbrengen en versterken van mariene en maritieme onderzoeksactiviteiten in Oostende in nauwe samenwerking met bedrijven. Van die samenwerking zullen de UGent'ers en andere kennisinstellingen die welkom zijn in Oostende veel kunnen leren.

"Vlaanderen kiest resoluut voor een toekomst waar innovatie centraal staat, waar ook de blauwe economie een belangrijke rol speelt", zei minister-president Geert Bourgeois, die dit project samen met Bart Tommelein en Hilde Crevits sterk heeft gesteund. Ook ministers Ben Weyts en Liesbeth Homans hebben dit mee mogelijk gemaakt. Daarmee werd een heel belangrijke stap gezet voor het onderzoek in onze provincie en voor de ontwikkeling van een cruciale toekomstsector, de blauwe groei.Ook de UGent besliste eerder al tot een forse investering. De Raad van Bestuur van UGent keurde net voor de zomervakantie, op 6 juli, een forse investering goed in de ontwikkeling van een wetenschapspark rond Blauwe Groei, samen met de POM West-Vlaanderen en de Haven van Oostende. De UGent zal ook Greenbridge Incubator NV nog sterker ondersteunen.Daarenboven wordt op termijn voor Campus Oostende één professor, één postdoctorale onderzoeker en één administratief medewerker aangeworven; worden gedurende vier jaar telkens twee nieuwe vierjarige doctoraatsmandaten (in totaal acht) op Campus Oostende ingezet en worden binnen de incubator Greenbridge laboratoria ingericht voor UGent'ers die zich op de Campus Oostende zullen vestigen. Zo wordt Greenbridge ook een campusgebouw van UGent. De wetenschap zal op het park dus aanwezig zijn.De dominante marktpositie van de Haven van Oostende op het vlak van offshore windenergie; de nabijheid van het Vlaams instituut voor de zee (VLIZ); de goedkeuring van het project Blue Accelerator (dat inspeelt op de nood aan testfaciliteiten on-, near- en offshore en zo in Oostende een living lab moet creëren waar testen en experimenten mogelijk zijn in real life zeecondities); het feit dat de Vlaamse speerpuntcluster De Blauwe Cluster zich in Greenbridge heeft gevestigd; de bouw van een maritiem onderzoekscentrum (met zowel een sleeptank ten behoeve van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid en een golfbak, een maritieme onderzoeksfaciliteit gecoördineerd door UGent in samenwerking met andere kennisinstellingen); het internationaal belang van blauwe groei; de interesse van bedrijven... Deze en andere ontwikkelingen creëren een uniek momentum om in Oostende een wetenschapspark rond blauwe groei uit te bouwen. Als we het nu niet doen, zal het er nooit van komen. Tijd dus om die stap te zetten.We versterken de sector, we versterken de provincie, maar ook de UGent wordt daar beter van. De UGent is internationaal erkend voor haar onderzoek in mariene en maritieme wetenschappen. Binnen de UGent hebben al deze onderzoekers - 35 onderzoeksgroepen van 6 faculteiten - zich verenigd in een onderzoeksconsortium, Marine@UGent Go Blue. Met de steun van al deze wetenschappers zullen we eindelijk een oud engagement opnemen. Het wetenschapspark van de UGent in Oostende werd eind 2004 in gebruik genomen. Ruim een decennium later starten de onderzoekers van UGent met de uitbouw in Oostende van twee multidisciplinaire onderzoeksgroepen: 'Ocean Health' in de 'biologische' vakgebieden en 'Building with Nature' in de 'ingenieurs' vakgebieden. We gaan er geen reguliere onderwijsactiviteiten ontwikkelen, wel trainingsactiviteiten en de Summer Schools binnen het domein van de Blauwe Groei uitbouwen. De focus ligt op het samenbrengen en versterken van mariene en maritieme onderzoeksactiviteiten in Oostende in nauwe samenwerking met bedrijven. Van die samenwerking zullen de UGent'ers en andere kennisinstellingen die welkom zijn in Oostende veel kunnen leren.