Dat evenwicht tussen man en vrouw is belangrijk. Dat is het altijd, in om het even welke kwestie. Maar daar gaat het hier niet over. We maken ons wel wat zorgen over het vaak willekeurige en vrijblijvende karakter van dat ereburgerschap. En we vragen ons zelfs af of de intentie van gemeentebesturen wel altijd oprecht ee...