De vrederechter-met-pensioen kennen wij als een wijs man die zich - volkomen terecht - zelden de mond laat snoeren. Zijn vak- en mensenkennis helpen hem vaak om ingewikkelde problemen uit onze samenleving op heldere en soms wel eens verrassende manier te analyseren. Kortom, het is een man naar wie we doorgaans graag luisteren.
...

De vrederechter-met-pensioen kennen wij als een wijs man die zich - volkomen terecht - zelden de mond laat snoeren. Zijn vak- en mensenkennis helpen hem vaak om ingewikkelde problemen uit onze samenleving op heldere en soms wel eens verrassende manier te analyseren. Kortom, het is een man naar wie we doorgaans graag luisteren.Maar vandaag hebben we het daar wat lastig mee. Voor wie niet zo goed thuis is in Twitterland of op mediasites, schetsen we eerst nog kort het verhaal dat u hier uitgebreider kan lezen. De gewezen Roeselaarse vrederechter woont in Brugge. Woensdagavond kreeg de stad een vloot Manchester United-supporters binnen de muren. Een Engelse uitbundigheid die wij kwaardaardig duidenDorstige mensen vaak en met een uitbundigheid die wij - niet-voetballiefhebbers - wel eens gevaarlijk durven noemen. Politiebegeleiding, met grondtroepen en luchtondersteuning, is noodzakelijk. Jan Nolf hoort de heli, wordt nieuwsgierig naar wat er buiten in zijn straat wel zou kunnen gebeurd zijn en treft er de Brugse witgehelmde grondtroepen. Hij ontwaart een prachtig beeld, neemt zijn fototoestel en... krijgt ineens van een politieman het bevel om niet te filmen. Dat leidt, volgens de ererechter, tot een dovemansdiscussie waarbij de politieman niet luistert naar wat Jan Nolf precies zegt en de gewezen vrederechter wordt opgepakt. Hij krijgt plastichandboeien om en verdwijnt in een busje waar al opgepakte Manchesterfans vastzitten. Toen een van de agenten merkt dat er onder de Engelsen één Nederlandstalige man vastzit, vermoedt de politie een vergissing en Jan Nolf kan vrij beschikken.Een geboeid manDe man is verontwaardigd. Hij is totaal ten onrechte opgepakt en geboeid vastgezet in een arrestatiebus. Daarover bestaat geen twijfel. Wij volgen de ererechter in zijn groeiende verbazing én verbouwereerdheid. Dat zulke plastichandboeien een pijnlijk spoor achterlaten op de polsen, het zal ! Een politieman heeft hier allicht een fout gemaakt, misschien geblunderd. Alhoewel... we gaan er vanuit dat het 'handhaven van de orde' in zo'n supporterstumult met uitgelaten Engelsen, de politiemensen weinig ruimte laat voor subtiliteiten en nuances, voor juridische discussies en gevoeligheden.Het is anders oordelen op straat, onder hels lawaai en tussen een opgefokte massa, dan vanachter een bureautroon in de serene afzondering in een afgeschermd, haast heilig justitiepaleis. Er zijn op zijn minst verzachtende omstandigheden voor dat wellicht toch wel foute optreden van een agent. De gewezen vrederechter werd uiteindelijk niet overgebracht naar het politiekantoor, maar werd - zodra de fout werd ingezien - vrijgelaten.Wees wijs, edelachtbareHet is ongetwijfeld een voorval dat bijblijft. Geen voorval, maar een overval was het, zegt de ererechter die aankondigt om naar het Comité P te stappen. Dat is zijn volste recht. Uiteraard. Maar moet dat wel? Moet er zonodig een hele onderzoeksprocedure worden opgestart die niet één, niet twee maar allicht een tiental mensen aan het werk zet om van naadje tot draadje het hele incident in kaart te brengen, een schuldige aan te duiden en een straf uit te spreken. Ach kom, gewezen vrederechter, u zou beter moeten weten.Het publiekelijk aanklagen via Twitter en op uw blog vonden wij al sterk genoeg, een creatieve vorm van remediëren. Wees nog eens wijs, ex-edelachtbare, hou het bij zo'n virtuele schandpaal en jaag uzelf, de agenten en ons allemaal niet nodeloos op kosten. Trouwens... wordt dat niet beteugeld, zo'n nodeloze procedure?