Vorige week vrijdag, 16 maart, hadden we op Campus Kortrijk onze infodag. Daar kwam veel volk op af. Toekomstige studenten en hun vrienden en familie maakten er kennis met onze drie opleidingen in de industriële wetenschappen (circulaire bioprocestechnologie, machine- en productieautomatisering en industrieel ontwerpen) en hun enthousiaste lesgevers. Met mooie standjes, interessante maar zoals altijd iets te lange speeches en boeiende rondleidingen was het een gezellige drukte.
...

Vorige week vrijdag, 16 maart, hadden we op Campus Kortrijk onze infodag. Daar kwam veel volk op af. Toekomstige studenten en hun vrienden en familie maakten er kennis met onze drie opleidingen in de industriële wetenschappen (circulaire bioprocestechnologie, machine- en productieautomatisering en industrieel ontwerpen) en hun enthousiaste lesgevers. Met mooie standjes, interessante maar zoals altijd iets te lange speeches en boeiende rondleidingen was het een gezellige drukte.De gesprekken die je op zo'n avond met potentiële studenten kan voeren, zijn bijzonder leerrijk. Ze geven inzicht in de manier waarop jonge (en soms wat oudere) studenten die moeilijke en zo belangrijke studiekeuze maken. Het aanbod is immers gigantisch, de twijfel en onduidelijkheid over wat ze met de rest van hun leven willen vaak ook.Die gesprekken leren onder andere welke overwegingen studenten maken: ze kiezen niet uitsluitend op basis van interesse in een bepaald studiegebied, maar denken al vrij goed na over wat je er later mee kan doen. Dan zitten ze met een diploma industrieel ingenieur - waar ze overal, zeker in eigen streek, om smeken - zeer goed. Uit die gesprekken blijkt ook dat de studieplaats niet zonder belang is.De algemene aantrekkelijkheid van een campus speelt daarin een rol. De nabije omgeving, gebouwen en infrastructuur, maar evenzeer de sfeer: de persoonlijke omgang met studenten, de begeleiding en hulp in moeilijke dagen. Kortom, of ze zich er goed of thuis voelen. Veel meer dan de reputatie van de instelling - UGent, KULAK, Howest of Vives zijn nu eenmaal allemaal sterke merken - speelt ook de specifieke stad een voorname rol.In West-Vlaanderen is een van de meest populaire disciplines de gentologie. Dat is 'studeren in Gent', wat precies moet dan later blijken, als het maar in Gent is. Want vaak zorgt gentologie ook nog voor iets anders: dan maar op kot, want met de trein is toch altijd een beetje riskant.Op de infodag bleek dat sommige, lang niet alle, studenten twijfelen tussen een opleiding in Kortrijk of Gent. Maar ook dat die laatste keuze niet zozeer meer een kwestie van gentologie is: de keuze tussen Kortrijk of Gent is steeds meer een weloverwogen, inhoudelijke keuze aan het worden. Dat is sinds de hervorming van de opleidingen industriële wetenschappen aan UGent ook logisch: wat we op de ene campus (Gent of Kortrijk) aanbieden, bieden we niet op de andere aan. Elke campus heeft een unieke expertise en opleiding. Beide complementaire campussen werken samen, zodat alles op zijn juiste plaats zit. Maar dat die keuze tussen beide inhoudelijker is dan de meer liederlijke motieven die eertijds voor Gent pleitten, heeft niet enkel met de architectuur van de opleidingen te maken.Kortrijk wordt ook steeds meer als een volwaardige studentenstad gezien. Wie de stad niet kent, zal het niet heel snel vermoeden, wie er een tijd in leeft beleeft het wel op die manier. En dat nieuws begint rond te lopen. Natuurlijk is Kortrijk geen klein Gent, die derde hoofdstad van West-Vlaanderen is op dat punt hors categorie. Ze komen zelfs uit Leuven en Antwerpen om in Gent 'op stap te gaan'. Kortrijk kan en moet nooit een klein Gent zijn, maar het wordt steeds meer ook een jonge, dynamische en aantrekkelijke stad voor studenten en jongeren.De nieuwe studenten klonken op de infodag vrij zakelijk en volwassen: sommigen dachten er aan om op onze campus in Kortrijk, vlakbij het station, te studeren maar misschien toch in Gent op kot te gaan. Dat is dus geen klassieke gentologie meer. Dat is kiezen voor Gent om, euh, gastronomische redenen. En er was zelfs een student die er aan dacht om alvast in Kortrijk op kot te gaan maar misschien toch op onze Campus in Gent, vlak achter het station, te studeren. Omwille van de expertise van die campus en omwille van de sfeer in Kortrijk. Of hij dat ook zal doen weet ik niet. Misschien kiest hij wel voor politieke wetenschappen, nog zo'n topdiploma. Maar deze overweging, op kot in Kortrijk en studeren in Gent, zou enkele jaren geleden niemand gemaakt hebben. Er is inderdaad een klimaatsverandering bezig. Zo'n infodag is er in eerste instantie bedoeld voor de studiekiezers. Maar de gesprekken die je daarop kan voeren zijn ook bijzonder leerrijk voor wie studies organiseert. Ze zijn dus ook voor onszelf een infodag.