Ondanks het feit dat vlees evolutionair en historisch van enorm belang is geweest voor de mens, en ook op die manier steeds naar waarde werd geschat, lijkt dit imago in het hedendaagse Westerse discours helemaal op zijn kop te worden gezet. Vlees wordt voorgesteld als iets dat ziekte brengt, de planeet vernietigt en dierenleed veroorzaakt. De huidige negatieve berichtgeving over vlees is ook veelal ideologisch geïnspireerd en wetenschappelijke gegevens worden selectief of zelfs foutief voorgesteld. Zo wordt nu ook de "week van de steak-friet" als niets minder dan regelrechte blasfemie aanzien en wordt er zelfs gepleit voor een sin tax, waarbij vlees belast dient te worden om verder onheil te vermijden. Boetedoening, zeg maar.
...