Gemeenteraad is de hoeksteen van de lokale democratie

© EFO
Hannes Hosten

Het heeft onze medewerker bloed, zweet en tranen gekost, maar we zijn trots deze week te kunnen uitpakken met een telling waaruit blijkt welke Oostendse gemeenteraadsleden in de eerste vier jaar van de legislatuur de meest actieve waren. Hoewel hun werk meestal in de schaduw blijft van de initiatieven waarmee burgemeester of schepenen de schijnwerpers halen, is de gemeenteraad de hoeksteen van onze lokale democratie. Het zijn de raadsleden die we om de zes jaar kiezen, zij zijn het die hun handtekening leveren om schepenen en burgemeester voor te dragen, zij kunnen voorstellen goed- of afkeuren en zij hebben ook de sleutels in handen om de bestuurders te controleren en waar nodig het vuur aan de schenen te leggen.

Partijtucht maakt dat de macht van gemeenteraadsleden dikwijls slechts bestaat op papier. Meerderheidspartijen vaardigen hun sterkste (of sterkst scorende) figuren af naar het schepencollege, de andere verkozenen worden geacht hun burgemeester of schepenen niet in de problemen te brengen. Oppositiepartijen kunnen wel vrijuit spreken, wat verklaart waarom hun mensen bovenaan staan in onze hitlijst. Maar meestal houdt de meerderheid slechts rekening met hun voorstellen als het echt niet anders kan.

Toegegeven, onze telling van schriftelijke en mondelinge vragen, interpellaties, toegevoegde agendapunten en amendementen is geen sluitend middel om de kwaliteit van de raadsleden te testen. We hebben geen zicht op tussenkomsten achter de schermen, vellen geen oordeel over de kwaliteit van de genomen initiatieven en hebben ook niet geteld hoeveel keer iemand simpel het woord neemt op een zitting, want dat zou ons veel te ver leiden. Maar het aantal genomen initiatieven is toch een stevige indicatie voor wie moeite doet om zijn of haar mandaat ernstig op te nemen. Zij verdienen ons respect, want er kruipt massa’s tijd in, van de zitpenningen zullen ze zeker niet rijk worden, veel belangstelling levert het meestal niet op en een goed verkiezingsresultaat in 2024 is lang geen zekerheid. Maar goede gemeenteraadsleden zijn toch heel erg nodig.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier