Vorig jaar was de hervorming bij de jeugd het grootste item, dit jaar werd nog aan wat details gesleuteld maar gaat men verder op het elan. Voetbal op maat van het kind, dat was de bedoeling. Het 2 tegen 2 spelen bij de allerjongsten wordt door heel wat clubs nog genegeerd, maar door de bond verder aangemoedigd. Bij de reserven gaat men opnieuw naar volwaardige reeksen, iets waren alle ploegen vragende partij naar waren.
...