“Een slimme manier om goederen te verplaatsen kan vervuiling, kosten en verkeersellende inperken”

© Getty Images/iStockphoto
Carl Devos
Carl Devos Politicoloog en UGent-ambassadeur in West-Vlaanderen

Politicoloog Carl Devos trekt de boer op langs West-Vlaamse velden. Als ‘ambassadeur van UGent voor West-Vlaanderen’ moet hij de banden aanhalen tussen de universiteit en het economisch weefsel van onze provincie. Tweewekelijks brengt hij verslag uit van zijn kruistocht. In deze kolommen, op kw.be.

Op woensdag 30 mei kwam, op initiatief van de POM West-Vlaanderen, in het ondernemerscentrum van Roeselare een ‘high level taskforce’ over Physical Internet (PI) samen. Dat PI moet, volgens de Europese Unie, in Europa in 2050 een feit zijn. Onze provincie neemt, samen met ondernemingen, beroepsorganisaties en kennisinstellingen, initiatieven om daarin met ‘Westpoort logistieke hub 4.0’ mee te zijn. Waarover gaat PI?

Dat is een slimme manier om goederen te verplaatsen. Efficiënter, duurzamer dan vandaag. In onze provincie is er veel bedrijvigheid, en al hun producten moeten verplaatst worden. Bovendien maken bedrijven steeds meer producten op maat, dus geen grote stock vol standaardproducten, en die moeten snel naar de klant gebracht worden. Dat doen ze nu vaak elk op zich. Dat is duur en is mee oorzaak van veel verkeersellende in onze regio waarin steeds meer volk steeds meer stil moet staan, zelfs op kleine toegangswegen, zelfs in kleinere steden en gemeenten.

Een slimme manier om goederen te verplaatsen kan vervuiling, kosten en verkeersellende inperken

Bedrijven, expediteurs, transporteurs, logistieke dienstverleners enz. werken vaak elk apart om hun producten van de ene naar de andere plek te krijgen. Stel dat we die allemaal inschakelen in één groot netwerk, een ‘wereldwijd logistiek web’, een fysiek (in tegenstelling tot digitaal) internet. Een verstuurde email gaat ook, in stukjes, razendsnel van de ene langs de andere verbonden server naar de bestemmeling. Zo moeten ook producten van de ene plek naar de andere gebracht worden, zonder dat de verzender zich afvraagt langs waar ze allemaal zullen passeren. Het is een gigantische uitdaging om al die informatie samen te brengen, zodat producten via vrachtwagen, trein, binnenscheepvaart en andere manieren snel en duurzaam van de ene opslagplaats naar de andere verschoven kunnen worden, met zo weinig mogelijk transport, kosten en vervuiling.

PI is dus een netwerk van logistieke diensten waarmee fysieke objecten verplaatst, opgeslagen en geleverd kunnen worden. Daarin worden geen groepen containers, maar de individuele inhoud van containers verplaatst. We zoeken de beste weg zoals we dat doen met een app die berekent hoe je snel van plek a naar b kan: een stuk met de auto, een stuk met de trein, een stuk met de tram, deelfiets of de taxi bijvoorbeeld. PI staat dus voor een intelligent vervoer van dingen. Voor het verknopen van al die actoren, producten, hubs en vervoersmogelijkheden moet heel veel informatie verzameld en verwerkt worden.

Dat is een Europese ambitie, maar onze provincie moet met die trend mee. Door onze ligging passeert hier veel doorgaand transport, ook al onze bedrijven vragen veel transport. PI staat voor intelligente ketenregie, dat van West-Vlaanderen een synchromodaal geconnecteerde logistieke topregio moet maken. Synchromodaal wil zeggen dat de verschillende vervoermiddelen gebruikt worden en dat de dienstverlener die kiest zodat het product op tijd op de bestemming is. De vervoerswijzen – spoor, weg, binnenvaart, lucht – worden gecombineerd.

Er daarvoor zijn bij ons autostrades (E40, E17, E403), luchthavens (Oostende waar een cargohub voorzien is, Wevelgem), havens (Zeebrugge, Oostende), spoorwegen met hun goederenstations, inlandse terminals (River Terminal Wielsbeke, River Terminal Roeselare die in 2018 gebouwd zal worden, Transportcentrum LAR Rekkem), een regionaal overslagcentrum dat in Veurne zal gebouwd worden, kanalen, enz.

In Zeebrugge zal, op de zesde verdieping van de ABC-toren (cruiseterminal), een kennishub – demonstrator Physical Internet gebouwd. De POM en TUA West werken daarvoor o.a. samen met de West-Vlaamse kennisinstellingen, waaronder de UGent, die dit project allemaal steunen. Het is een werk van lange adem, maar het moet onze regio, met veel bedrijven en een strategische ligging, helpen om economie, mens en milieu beter met elkaar te doen samenleven.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.