Zou daar een checklist voor bestaan, voor goed burgemeesterschap? De beste burgemeesters weten een heel dorp of stad rond zich te scharen. Ze kunnen omgaan met tegenstrevers, schatten perfect in welke kritiek op zijn plaats is en welke verwijten onterecht zijn. Een goede burgemeester straalt, laat weinig of geen ruimte voor rancune en beweegt het vlotst in een ruimte en bij mensen die hij of zij geen beperkingen oplegt.
...