De slachtoffers moeten voor verhoor naar Brussel, moeten daar hun verklaringen van enkele jaren geleden in diverse media gaan toelichten. Wat er nu verder gebeurt, is niet duidelijk. Moeten zij zich straks voor de rechter verantwoorden? Het kan, maar het kan net zo goed dat de klacht geseponeerd wordt.

Is de klacht van Roger Vangheluwe terecht of onterecht? Daarover oordeelt justitie. De bisschop van weleer mag zijn rechten verdedigen als ieder ander. Maar toch hebben wij serieuze vragen bij het hele manoeuvre van de 'verborgene'. Voor het misbruik van zijn neefjes werd hij niet vervolgd en werd hij door justitie niet gestraft. Wegens verjaring. Hij is door Rome wel verbannen naar het verborgene, voorgoed. Waar dit precies is, interesseert ons niet. We hoeven het niet te weten. Maar voor het overige is de man geen sanctie opgelegd.

Een klacht wegens laster en eerroof. Valt er dan nog eer te roven, Roger Vangheluwe?

Als zijn eer dan toch zo belangrijk is, zouden wij het eervol vinden als hij zichzelf ertoe brengt om voorgoed te zwijgen. Om zijn rechten niet op te eisen. En te boeten. Voor het leed dat hij bij zijn slachtoffers heeft veroorzaakt, voor de gemeenschap van gelovigen die hij diep heeft gekwetst, voor de ontreddering die hij veroorzaakte bij heel wat van zijn priesters. Maar dat is hij dus niet van plan. Hij haalt op een gemene wijze uit naar mensen die sowieso al getekend zijn voor het leven. En dus vragen wij ons af: van welke eer kan iemand als Roger Vangheluwe nog beroofd worden?

Dat de lokale Kerk hier niets mee te maken heeft, dat geloven wij. Maar toch vinden wij ook die reactie heel minimaal en getuigend van weinig empathie voor slachtoffers en voor gelovigen. De affaire-Vangheluwe is een zaak van Rome, maar zal ook altijd een zaak van het bisdom Brugge blijven. En dus mag de lokale Kerk echt wel zeggen dat de klacht van Roger Vangheluwe zeer ongepast is.

De slachtoffers moeten voor verhoor naar Brussel, moeten daar hun verklaringen van enkele jaren geleden in diverse media gaan toelichten. Wat er nu verder gebeurt, is niet duidelijk. Moeten zij zich straks voor de rechter verantwoorden? Het kan, maar het kan net zo goed dat de klacht geseponeerd wordt.Is de klacht van Roger Vangheluwe terecht of onterecht? Daarover oordeelt justitie. De bisschop van weleer mag zijn rechten verdedigen als ieder ander. Maar toch hebben wij serieuze vragen bij het hele manoeuvre van de 'verborgene'. Voor het misbruik van zijn neefjes werd hij niet vervolgd en werd hij door justitie niet gestraft. Wegens verjaring. Hij is door Rome wel verbannen naar het verborgene, voorgoed. Waar dit precies is, interesseert ons niet. We hoeven het niet te weten. Maar voor het overige is de man geen sanctie opgelegd. Als zijn eer dan toch zo belangrijk is, zouden wij het eervol vinden als hij zichzelf ertoe brengt om voorgoed te zwijgen. Om zijn rechten niet op te eisen. En te boeten. Voor het leed dat hij bij zijn slachtoffers heeft veroorzaakt, voor de gemeenschap van gelovigen die hij diep heeft gekwetst, voor de ontreddering die hij veroorzaakte bij heel wat van zijn priesters. Maar dat is hij dus niet van plan. Hij haalt op een gemene wijze uit naar mensen die sowieso al getekend zijn voor het leven. En dus vragen wij ons af: van welke eer kan iemand als Roger Vangheluwe nog beroofd worden? Dat de lokale Kerk hier niets mee te maken heeft, dat geloven wij. Maar toch vinden wij ook die reactie heel minimaal en getuigend van weinig empathie voor slachtoffers en voor gelovigen. De affaire-Vangheluwe is een zaak van Rome, maar zal ook altijd een zaak van het bisdom Brugge blijven. En dus mag de lokale Kerk echt wel zeggen dat de klacht van Roger Vangheluwe zeer ongepast is.