Hij werd de voorbije weken wel eens smalend 'de sheriff' genoemd. Maar dat lijkt hem koud te laten. In een crisis is niemand gebaat met geschipper en weegschaaldiplomatie. Communiceren is dan voor de duidelijkheid een zwart-wit-verhaal, met grijs ga je onder in een zee van tinten. We hebben het over gouverneur Carl Decaluwé, die, net zoals iedereen, geen zomer als een ander beleefde en het ziet er naar uit dat we hem de komende herfst nog wel zullen horen. De coronacrisis ...

Hij werd de voorbije weken wel eens smalend 'de sheriff' genoemd. Maar dat lijkt hem koud te laten. In een crisis is niemand gebaat met geschipper en weegschaaldiplomatie. Communiceren is dan voor de duidelijkheid een zwart-wit-verhaal, met grijs ga je onder in een zee van tinten. We hebben het over gouverneur Carl Decaluwé, die, net zoals iedereen, geen zomer als een ander beleefde en het ziet er naar uit dat we hem de komende herfst nog wel zullen horen. De coronacrisis is niet voorbij. Deze week waarschuwde hij nog de jongeren die van een verblijf in Portugal terugkeerden en van wie enkelen besmet zijn geraakt met het vermaledijde coronavirus. Ze zijn van diverse gemeenten afkomstig en dus lijkt de gouverneur het best geplaatst om hen en de hogescholen te waarschuwen.Zoals hij ook deze zomer goed geplaatst was om de kustburgemeesters op één lijn - ook al was dat een stippellijn, bij wijze van spreken- te krijgen om de drukte zo goed als mogelijk in veilige banen te leiden. Wie ooit vragen had over het nut van het ambt van gouverneur en bij uitbreiding van het provinciaal bestuursniveau, heeft deze zomer afdoende antwoorden gekregen. Wij vrezen dat de nabije toekomst de gouverneurs nog meer kansen zal geven om hun nut te bewijzen. Want behalve corona is er ook nog de droogte die onze watervoorraden leeg zuigt en die allicht nog meer dan nu het geval is, onze overheden ertoe zal aanzetten om maatregelen te nemen. Gemeenteoverstijgend komen we dan al snel bij de gouverneur terecht. En dan hebben we het nog niet gehad over de brexit-perikelen en de mogelijke overlast op de toegangswegen naar onze en de Noord-Franse zeehaven.In het interview met onze krant - zie pagina 6 en 7 - duidt de gouverneur nog op een belangrijke karakteristiek van zijn ambt: het is bestuurlijk en niet politiek. We kunnen natuurlijk beweren dat alles politiek is - hij is per slot van rekening voorgedragen voor dat ambt door een politieke partij, in zijn geval CD&V - maar hij kan net die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn en hij kan decreten en wetten in crisistijd strak handhaven. Twee zaken die voor burgemeesters zelden electoraal interessant zijn en al zeker niet als daarvoor over de grenzen van de gemeente (en van de eigen partij) moet worden samengewerkt. Reageren? Mail naar jan.gheysen@kw.be