De Blauwe Cluster is de nieuwe, zesde speerpuntcluster van de Vlaamse overheid. In die grootschalige speerpuntclusters werken ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid (triple-helix) op strategische domeinen samen aan een ambitieuze langetermijnstrategie die ook de concurrentiekracht van Vlaanderen moet versterken. Het gaat om sleutelsectoren die belangrijk zijn voor onze economie en ons welzijn. Domeinen waarin Vlaanderen wil uitblinken, op internationaal niveau.

Groot economisch potentieel

In het geval van de Blauwe Cluster gaat het niet enkel om een groot economisch potentieel, maar ook om een sector die cruciaal is voor de leefbaarheid van onze planeet. Dat de Vlaamse overheid deze zesde cluster goedkeurde, is een wijze beslissing. En hetresultaat van het harde werk van velen, sinds ongeveer twee decennia. Zeker vanuit onze provincie is er fors aan de kar getrokken.

Alles is klaar om in Oostende een nieuw wetenschapspark te ontwikkelen rond blauwe groei

De 260 aanwezigen kregen een interessant en aangenaam programma gepresenteerd. Dat is de verdienste van de dynamische ceo van de Blauwe Cluster, Caroline Ven. Die met beperkte middelen en tijd een vermakelijke en boeiende start organiseerde. Er waren toespraken, beknopt en to the point, een interessant tweegesprek over oceanen, hun uitdagingen en mogelijkheden met Jill Peeters, weervrouw en oprichter 'Climate whithout Borders' en Charlotte Herman van de Europese Commissie (DG MARE).

Indrukwekkende ontdekkingstocht

Caroline Ven stelde de verschillende domeinen voor waarin de Blauwe Cluster actief zal zijn. Met name kustbescherming en het gebruik van minerale rijkdommen, hernieuwbare energie en zoetwaterproductie, maritieme verbinding, duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie, blauw toerisme, oceaanvervuiling en afvaloplossingen. En dat allemaal met een sterke wetenschappelijke onderbouw en ondersteuning van digitale technologie en automatisering. Daarna konden alle genodigden de demostanden bezoeken die bedrijven en kennisinstellingen hadden opgesteld om te illustreren hoe ze zouden samenwerken op elk van deze domeinen. Dat leverde een indrukwekkende ontdekkingstocht op.

De UGent was prominent aanwezig. In bijna alle deeldomeinen leverden we onze bijdrage en veel UGent-onderzoekers waren present. Niet alleen voor het walking diner. Ze hoorden samen met de andere genodigden hoe minister-president Geert Bourgeois - die de Blauwe Cluster en het zeebeleid een zeer warm hart toedraagt - en gedeputeerde Jean de Bethune - die de voorbije jaren een belangrijke trekker was - pleiten voor goede samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.

De vuile geschiedenis van Leopold II

Het dynamisme en de toekomstgerichtheid van dit evenement stond in schril contrast met het uitgeleefde gebouw waarin het georganiseerd werd. Men kan enkel hopen dat deze vergane glorie zo snel mogelijk onder de zware renovatiehamer terechtkomt. En dat, zoals Geert Noels, de pientere voorzitter van de Blauwe Cluster terecht opmerkte, van de lancering van het gerenoveerd paleis gebruik wordt gemaakt wordt om af te rekenen met de vuile geschiedenis van Leopold II.

Het huidig gebouw is verbonden met deze figuur die een schandvlek op onze geschiedenis nalaat, het nieuwe moet daar afstand van doen.

Men kan enkel hopen dat het Thermae Palace - een vergane glorie - zo snel mogelijk onder de zware renovatiehamer terechtkomt

De Blauwe Cluster neemt enkele kilometer verder van het lanceerevent een kantoor in het incubatiecentrum Greenbridge op het Wetenschapspark in Oostende in. Een incubator waarvoor UGent, de POM West-Vlaanderen en de Haven van Oostende met nog enkele partners de handen in elkaar slaan.

Diezelfde drie partners werken al enkele maanden hard aan de lancering van een wetenschapspark rond blauwe groei in Oostende, namelijk op het terrein naast de incubator. Want dat terrein draagt dan wel de naam 'Wetenschapspark', het is vandaag nog vooral een lege vlakte. De Vlaamse overheid is alvast begonnen met de bouw van een indrukwekkend nieuw maritiem onderzoekscentrum op het terrein.

In de komende dagen wordt aan die drie instellingen - de UGent, POM West-Vlaanderen en Haven van Oostende - de strategische beslissing genomen om middelen en visie samen te leggen om op het terrein het wetenschapspark ook effectief te ontwikkelen. We krijgen daarbij de enthousiaste steun van de Vlaamse regering, waar de West-Vlaamse excellenties mee aan de kar trekken.

Als deze kaap gepasseerd is, is alles klaar om in Oostende een nieuw wetenschapspark te ontwikkelen rond blauwe groei. We zullen daarvoor intensief samenwerken met De Blauwe Cluster. Zo kunnen we onze provincie ook in de toekomst voor het peloton laten rijden. De UGent fietst alvast hard mee.

Meer daarover na de zomervakantie.