De spectaculaire vondst van een Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog voor onze kust leert hoezeer onze geschiedenis met water verbonden is. Dat geldt zeker voor wie wat verder terug kijkt dan de Eerste Wereldoorlog. Zo leverden de UGent-professoren Marc Van Meirvenne (specialist bodembeheer en decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), Jan Dumolyn (historicus, o.a. gespecialiseerd in Brugse geschiedenis) en Wim De Clercq (archeoloog) met hun teams in het 'Zwinproject' een boeiende bijdrage tot het onderzoek over de verbinding van Brugge met de zee en over de verdwenen dorpen.
...