Dank zij een voortreffelijke organisatie en doordachte fasering is de verkeershinder tijdens de werken - alle verhoudingen in acht genomen - immers heel beperkt gebleven, zeker voor het doorgaand verkeer dat vanaf de snelweg Roeselare binnen moest of omgekeerd. Maar ook, en dat is nog straffer, werd de scherpe timing moeiteloos gehaald en dit ondanks het feit dat de werken met vertraging waren gestart. Schril contrast alvast met een heel aantal minder i...