Oostendse gemeenteraad keurt huur- en aankooppremie voor jonge Oostendenaars goed

Redactie KW

De gemeenteraad keurde een huur- en aankooppremie goed voor jonge Oostendenaars die voor het eerst een woning kopen of huren in de stad.

De huurpremie is er voor mensen jonger dan 25, de aankooppremie voor mensen jonger dan 35 jaar. Er is ook een maximuminkomen vastgelegd. De aanvrager of minstens één van de partners moet minstens tien jaar onafgebroken in Oostende wonen op het moment van de aanvraag. Het stadsbestuur wil op die manier jonge gezinnen een duwtje in de rug geven om betaalbaar te wonen in Oostende.

“Te beperkt, te laat”

“Too little too late” was het strenge oordeel van gemeenteraadslid Geert Lambert (Groen). “Deze premies worden enkel ingevoerd om straks op verkiezingsdebatten te kunnen zeggen dat er toch iets gedaan werd aan het betaalbaar wonen. Maar er wordt helemaal niets structureel opgelost.”

Groen stelde nog twee amendementen voor bij de huurpremie: het verhogen van de maximumleeftijd tot 30 jaar en het schrappen van de vereiste om tien jaar onafgebroken in Oostende te wonen. De meerderheid en het Vlaams Belang hadden daar echter geen oren naar en keurde de huurpremie ongewijzigd goed.

Verkoopprijs

De éénmalige aankooppremie voor jonge gezinnen die een huis kopen in Oostende vond Lambert “nog slechter”. Hij vreesde dat de premie van 5.000 euro gewoon zou worden verrekend in de verkoopprijs. De meerderheid en het Vlaams Belang keurden ook deze premie goed.

(HH)

Meer in Krant van West-Vlaanderen (editie De Zeewacht)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.