Het Sociaal Huis sloot een samenwerkingsverband af met de vzw Efrem. Deze vzw biedt hulp aan zelfstandigen in nood. Ook ex-zelfstandigen k...