De minister was maandagmorgen speciaal naar Brugge gekomen om er de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' af te trappen die scholen en lokale besturen in heel Vlaanderen en Brussel ertoe moet aanzetten om ook een schoolstraat in te richten. Via de website www.paraatvoordeschoolstraat.be kunnen ze zich hiervoor laten inspireren.
...