Op het bewuste kruispunt, dat twee landelijke wegen doet kruisen, geldt er voorrang van rechts. De vrouw die haar voorrang nam en dus in haar recht was, werd in de...