In de opslagplaats lag een serieuze hoeveelheid metaaldeeltjes opgeslagen. Werknemers van de nachtploeg merkten omstreeks vier uur de hevige rookontwikkeling op en verwittigden de brandweer. Die was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle.

Werknemers van de site assisteerden daarna de brandweer door met bulldozers de loods leeg te halen. Uiteindelijk werd nog tot 7u zondagmorgen nageblust. De schade aan de loods beperkt zich tot de verlichting, die door de grote hitte smolt. Uit metingen van de brandweer blijkt dat bij de brand geen schadelijke stoffen vrijkwamen.

(NDZ)

In de opslagplaats lag een serieuze hoeveelheid metaaldeeltjes opgeslagen. Werknemers van de nachtploeg merkten omstreeks vier uur de hevige rookontwikkeling op en verwittigden de brandweer. Die was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Werknemers van de site assisteerden daarna de brandweer door met bulldozers de loods leeg te halen. Uiteindelijk werd nog tot 7u zondagmorgen nageblust. De schade aan de loods beperkt zich tot de verlichting, die door de grote hitte smolt. Uit metingen van de brandweer blijkt dat bij de brand geen schadelijke stoffen vrijkwamen. (NDZ)