De auto kwam dwars op de rijweg te staan, waardoor deze gedeeltelijk versperd was. Dat zorgde voor wat verkeershinder, omdat het verkeer beurtelings moest verlopen. Niemand raakte gewond. De auto diende getakeld te worden.

(JVM)