Toen schrootaannemer Dany D. uit Merkem werken uitvoerde in het diepvriesbedrijf Dejaeghere in St.-Juliaan, kreeg werkneemster Malika K. een 200 kilogram wegende plaat op zich. Daardoor was haar been op zes plaatsen gebroken. Zowel Dany D. als Gert D. van het diepvriesbedrijf...

Toen schrootaannemer Dany D. uit Merkem werken uitvoerde in het diepvriesbedrijf Dejaeghere in St.-Juliaan, kreeg werkneemster Malika K. een 200 kilogram wegende plaat op zich. Daardoor was haar been op zes plaatsen gebroken. Zowel Dany D. als Gert D. van het diepvriesbedrijf pleiten de vrijspraak, omdat volgens hen het slachtoffer zelf de oorzaak is van het ongeval. De feiten deden zich voor op 12 oktober 2012 toen het slachtoffer zich van haar werkplek naar de refter stapte, via een weg die ze volgens de beklaagden niet mocht gebruiken. Er waren nochtans groentenbakken geplaatst die aanduidden dat er daar geen doorgang was. Er werd toegegeven werd dat die wellicht 'niet conform de welzijnswet' waren, maar 'ze gaven toch een duidelijk signaal dat daar werken aan de gang waren'...De verdediging had het er ook over dat het slachtoffer de enige was die die weg gebruikte. De beklaagde zelf zei dat ze geen enkel verbodsteken of lint zag en dat die groentenbakken voor haar zeker geen afdoend signaal waren. "Die slingeren zowat overal rond op het bedrijf", aldus de beklaagde. De arbeidsauditeur meende dat de beide beklaagden wel degelijk schuldig zijn en kon zich ook niet vinden in het feit dat het bedrijf niet onmiddellijk contact opnam met dienst Toezicht Welzijn op het Werk. Hij vermoedt dat het bedrijf het potje liever gedekt hield. Vonnis op 7 december. (HV)