Tijdens het ophalen van een kadaver haperde de ca...