Eenmaal aangekomen stelden de brandweerlui vast dat het appartement op de derde verdieping onder rook stond,...

Eenmaal aangekomen stelden de brandweerlui vast dat het appartement op de derde verdieping onder rook stond, maar ze konden niet direct een aanwijzing vinden. Later stelden de spuitgasten vast dat verschroeide pannenlappen op het vuur vermoedelijk de rook hebben veroorzaakt.Toch werden alle schoorstenen op het appartementsgebouw uit voorzorg gecontroleerd. Het appartement werd verlucht en na enige tijd vrijgegeven. Het incident lokte meteen heel wat volk gezien het spitsuur langs de drukke toegangsweg naar de Buurtspoorwegstraat.(JC)