Drie doden en 46 zwaargewonden op één jaar tijd in Brugs verkeer

Maaike De Vreese in de Scheepsdalelaan in Brugge, waar op het kruispunt met de Leopold I en II-laan wel al een veilige oplossing voor fiesters gevonden werd. (foto gf)
Stefan Vankerkhoven

Vorig jaar vielen er drie doden en 46 zwaargewonden bij verkeersongevallen in Brugge. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Peeters op een reeks parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA voorzitter Maaike De Vreese. “Verkeersveiligheid is een prioriteit van de Vlaamse Regering. Tegen 2025 wil Vlaanderen het aantal verkeersdoden met 25% doen dalen.”

We moeten zeker ook in onze centrumsteden bijzondere aandacht hebben voor deze problematiek. Elk dodelijk verkeersslachtoffer en elke zwaargewonde, is er één te veel. We moeten daarom aan de hand van een duidelijk plan van aanpak alle zwarte verkeerspunten in Brugge aanpakken en hierbij streven naar een maximaal verkeersveilig Brugge zonder dodelijke verkeersslachtoffers of zwaargewonden”, zegt Maaike De Vreese.

Fietsers

In 2020 waren er 3 verkeersdoden te betreuren in Brugge. Dat is een daling tegenover 2019, toen er 6 mensen het leven lieten. In 2020 waren er 46 zwaargewonde slachtoffers, dat zijn er helaas 5 meer dan in 2019. In 2020 waren er procentueel meer zwakke weggebruikers slachtoffer bij een verkeersongeval (72 %) tegenover 2019 (63 %). De meeste slachtoffers die zwaargewond raakten bij een verkeersongeval, zijn fietsers.

Vooruitgang

Sinds 2018 werkt Vlaanderen met een dynamische lijst van gevaarlijke punten. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en is gebaseerd op de meest recente ongevallencijfers. Elk verkeerspunt waar in de afgelopen drie jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd, kan op de dynamische lijst opgenomen worden. Brugge boekt vooruitgang maar is er nog veel werk voor de boeg. Dit jaar werden er twee zwarte verkeerspunten weggewerkt. Op het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold I- en Leopold II-laan kwam het eerste kruispunt in Vlaanderen met vierkant groen licht.

“We moeten verder gaan op dat elan. Want er zitten helaas nog veel dossiers in de pijplijn. Ik roep daarom minister Peeters op om de uitvoeringswerken zo snel mogelijk te starten om deze zwarte verkeerspunten aan te pakken”, aldus Maaike De Vreese.

Zwarte punten

In Brugge moeten nog de volgende zwarte punten weggewerkt worden: Scheepsdalebrug, het kruispunt van de Expresweg met de Gistelse Steenweg, de rotonde aan Ten Briele, de stationsomgeving, het kruispunt van de Gistelse Steenweg met de Burggraaf de Nieulantlaan, de Gentpoort, de Kruispoort en de Krakeleweg.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.