Aantal verkeersongevallen in Waregem sterk gedaald

Het stadsbestuur pakte de jongste jaren heel wat gevaarlijke punten aan, zoals de stationsomgeving. © Steve De Bruycker Photography
Redactie KW

Binnen de politiezone Mira – die de gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem omvat – is een duidelijke dalende trend op te merken van het aantal processen-verbaal van verkeersongevallen. In Waregem ging het totaal aantal van 720 in 2015 naar 337 in 2021.

De dalende evolutie is een erkenning voor de grote inspanningen van het stadsbestuur en de politiezone Mira. Zo pakte het stadsbestuur de jongste jaren heel wat gevaarlijke punten aan, zoals de stationsomgeving. Maar eigenlijk werkt de stad via een mix aan maatregelen aan de verkeersveiligheid.

Samen met de stad Waregem zet de politiezone Mira sterk in op verkeersveiligheid via doorgedreven controles op snelheid, gebruik van gsm achter het stuur en alcohol en drugs in het verkeer. Zoals gezegd hebben structurele aanpassingen echter ook een grote impact op verkeersveiligheid en het gevoel van verkeersveiligheid.

Ook minder gewonden

In totaal ging het aantal verkeersongevallen in Waregem van 720 in 2015 naar 337 in 2021. In de stationsbuurt bijvoorbeeld was er een daling van 26 in 2015 naar 18 in 2021. Dit betreft de registraties bij de politiezone Mira en omvat de verkeersongevallen met dodelijke afloop, gewonden, stoffelijke schade en vluchtmisdrijf. Het totaal aantal verkeersongevallen met gewonden daalde van 153 in 2015 naar 87 in 2021.

Betrokken partijen spreken vaak hun eigen verzekeringsmaatschappijen aan om de schade onderling te regelen. Als de politie opgeroepen wordt voor een verkeersongeval, zorgt ze voor een kwalitatieve en efficiënte afhandeling om de burger snel de juiste documenten te bezorgen. Dat kan onder de vorm van een proces-verbaal, maar vaak wordt een Europees AanrijdingsFormulier (EAF) ingevuld door de betrokken weggebruikers. Ook wanneer de politie tussenkomt, kan zo’n EAF ingevuld worden. Het aantal regelingen via EAF valt bij de politie natuurlijk niet te achterhalen, aangezien het vaak tussen burgers onderling gebeurt.

Oppositie nuanceert cijfers

Michiel Vandewalle, fractieleider N-VA/Open VLD Waregem, plaatst toch een kanttekening bij de conclusie van Stad Waregem. “Het klopt dat er in de cijfers een daling wordt vastgesteld. Ik vraag me wel af of dit komt door een effectieve daling in de verkeersongevallen of omdat er minder ongevallen geregistreerd werden. Onze politiezone kampt de laatste jaren met een groot personeelstekort. Heel wat vacatures raken niet ingevuld.”

Tijdens de politieraad in juni stelde Michiel Vandewalle de vraag welke keuzes gemaakt worden bij het inzetten (of niet inzetten) van politiepersoneel. “De korpschef antwoordde dat er geen dossier meer opgesteld wordt wanneer de politie uit ervaring weet dat er geen gevolg aan gegeven wordt. Zo kunnen ze politiepersoneel efficiënter inzetten. Ik begrijp dat het politiekorps keuzes moet maken, maar hierdoor komen ongevallen mogelijks niet in de statistieken.”

Stationsomgeving

Ondanks de gunstige cijfers blijft de stationsomgeving volgens de N-VA fractie problematisch. “De Noorderlaan (amper 500 meter) aan de stationsomgeving, staat op plaats 4 van straten met het meeste ongevallen in de volledige politiezone Mira. Het heeft meer ongevallen dan drukke wegen van kilometers lang, zoals De Expresweg in Waregem en de Grote Leiestraat in Anzegem.”

“We vinden het ook nog altijd geen goed idee om een fietsstraat te leggen op de Noorderlaan. Wij betreuren dat er tijdens de heraanleg van de Noorderlaan niet gekozen werd voor een afgescheiden fietspad. Dit zou pas een veilige oplossing geweest zijn”, aldus Michiel Vandewalle.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.