De storm hield de voorbije nacht en ochtend lelijk huis en zorgde her en d...