Om het vuur in de gemetste schouw te kunnen bestrijden, werd op de eerste verdieping een opening gemaakt omdat de houten roostering aan de uiteinden al aan het branden was. Daarna werd er schuim in de brandende schouw gespoten. De schade is wel beperkt gebleven. Tijdens de bluswerken was de Torhoutsestraat gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer en werd het verkeer beurtelings doorgelaten. (GS)

Om het vuur in de gemetste schouw te kunnen bestrijden, werd op de eerste verdieping een opening gemaakt omdat de houten roostering aan de uiteinden al aan het branden was. Daarna werd er schuim in de brandende schouw gespoten. De schade is wel beperkt gebleven. Tijdens de bluswerken was de Torhoutsestraat gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer en werd het verkeer beurtelings doorgelaten. (GS)