Aan de bron lag een schoorsteenbrand, waarbij het grote materiaal ingezet moest worden. De afmetingen en de locatie van de woning vormden een bijzondere uitdaging ...

Aan de bron lag een schoorsteenbrand, waarbij het grote materiaal ingezet moest worden. De afmetingen en de locatie van de woning vormden een bijzondere uitdaging voor de spuitgasten.Bij buurtbewoners horen we dat niet alleen de eigenaars van de woning maar ook de vogels uit de buurt er zich thuis voelen. Verschillende malen kon men opmerken dat vogels, in de afgelopen weken, druk in de weer waren met het maken van een nest in de schoorsteen. Naar alle waarschijnlijkheid moet de oorzaak van de brand dan ook in die richting gezocht worden.Niemand raakte gewond en de bewoners van de woning konden zelf de brandweer verwittigen. Door het late uur en de plaats van de feiten werd ook de impact voor het verkeer tot een minimum herleid. De schade aan de woning werd beperkt tot rook- en geurhinder.(CL/ foto CL)